Thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản tại Nghệ An

Chia sẻ

Đấu giá tài sản là một trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Để thành lập công ty có ngành nghề về đấu giá tài sản thì thủ tục sẽ phức tạp hơn so với các ngành nghề kinh doanh khác. Sau đây, luật Blue sẽ tư vấn tới Quý khách hàng thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản tại Nghệ An như sau.

Thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản tại Nghệ An
                                 Thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản tại Nghệ An

   Điều kiện hành nghề đấu giá viên như sau:

  Thứ nhất: Tiêu chuẩn đấu giá viên

Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

  • Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;
  • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;
  • Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật này, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật này;
  • Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

  Thứ hai: Hình thức của doanh nghiệp đấu giá tài sản

1.Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

2. Tên của doanh nghiệp đấu giá tư nhân do chủ doanh nghiệp lựa chọn, tên của công ty đấu giá hợp danh do các thành viên thỏa thuận lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân” hoặc “công ty đấu giá hợp danh”.

3.Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản:

a) Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

Hồ sơ thành lập công ty đấu gái tài sản tại Nghệ An bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;
  • Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;
  • Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;
  • Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản tại Nghệ An
                                Thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản tại Nghệ An

Hãy liên hệ ngay tới luật Blue để được sử dụng dịch vụ tốt nhất tại Nghệ An. Trân trọng./

Thảo luận

Thảo luận

Your email address will not be published.


*