Thủ tục thành lập công ty Bất động sản tại Nghệ An

Chia sẻ

     Ngành nghề kinh doanh Bất động sản là ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật tại Việt Nam. Quý khách hàng tại Nghệ An đang có nhu cầu thành lập công ty kinh doanh bất động sản nhưng chưa nắm rõ thủ tục hay không có thời gian để thực hiện. Liên hệ ngay tới luật Blue để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tốt nhất.

Thủ tục thành lập công ty Bất động sản tại Nghệ An
              Thủ tục thành lập công ty Bất động sản tại Nghệ An

  Điều kiện  Kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

– Hai trường hợp sau không yêu cầu thành lập công ty kinh doanh bất động sản :

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

  • Đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản:

  Cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và sàn giao dịch bất động sản không yêu cầu về vốn điều lệ khi đăng ký thành lập, tuy nhiên yêu cầu phải có tối thiểu hai người có chứng chỉ hành  nghề môi giới bất động sản.  Ngoài ra, Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

  Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh bất động sản bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu);

Lưu ý: Trong bảng hệ thống ngành nghề đăng ký phải có mã ngành:

–  Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (6810)

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. 

– Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (6820)

Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản.

  •     Điều lệ dự thảo công ty;
  • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH từ hai thành viên trở lên;
  •  Danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Bản sao chứng thực cá nhân của các thành viên, cổ đông là cá nhân ;
  •  Bản sao Đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của thành viên, cổ đông là tổ chức.
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

-Hồ sơ có thể nộp hồ sơ qua mạng điện tử hoặc nộp trực tiếp bằng bản giấy;

Số lượng hồ sơ: 01

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An.

Thủ tục thành lập công ty Bất động sản tại Nghệ An
                               Thủ tục thành lập công ty Bất động sản tại Nghệ An

Khách hàng muốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản tại Nghệ An, liên hệ ngay tới Tư vấn Blue để được các chuyên viên nhiệt tình tư vấn. Trân trọng./

Thảo luận

Thảo luận

Your email address will not be published.


*