Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp tại Nghệ An

Chia sẻ

    Trong quá trình hoạt động kinh doanh vì một số lý do nào đó các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên công ty để phù hợp với mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, thủ tục thay đổi tên công ty không phải ai cũng nắm rõ, sau đây, luật Blue sẽ giới thiệu tới quý khách hàng thủ tục thay đổi tên công ty tại Nghệ An như sau.

Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp tại Nghệ An
                                        Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp tại Nghệ An

   Hồ sơ thay đổi tên công ty tại Nghệ An bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên; của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp không phải người đại diện thực hiện thủ tục.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Trình tự thực hiện 

 • Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.
 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếptại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp tại Blue như sau:

 • Tư vấn, kiểm tra tên doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ;
 • Thay mặt quý khách hàng thực hiện thủ tục với cơ quan Nhà nước;
 • Lấy kết quả và trả kết quả theo đúng quy định của pháp luật;
 • Tư vấn và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp tại Nghệ An
                                                   Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp tại Nghệ An

Liên hệ ngay tới luật Blue để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tốt nhất tại Nghệ An. Trân trọng./

Thảo luận

Thảo luận

Your email address will not be published.


*