Tư vấn nhượng quyền thương mại tại Nghệ An

Chia sẻ

   Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định.  Việc nhượng quyền thương mại liên quan đến chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các đối tượng sở hữu trí tuệ khác.

Tư vấn nhượng quyền thương mại tại Nghệ An
                                             Tư vấn nhượng quyền thương mại tại Nghệ An

Điều kiện nhượng quyền thương mại

Để được phép nhượng quyền thương mại thì các bên phải đáp ứng các điều kiện sau:

 * Đối với bên nhượng quyền thương mại:

– Bên nhượng quyền thương mại phải có hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm;

– Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền;

– Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định;

–  Đối với Thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài thì thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

* Đối với bên nhận nhượng quyền thương mại: Bên nhận nhượng quyền thương mại phải có đăng ký kinh doanh đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với đối tượng nhượng quyền thương mại.

Hồ sơ chuyển nhượng quyền thương mại tại Nghệ An.

Hồ sơ chuyển nhượng quyền thương mại bao gồm:

  • Đơn đăng ký hoạt động chuyển nhượng quyền thương mại theo mẫu quy định;
  • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam;
  • Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
  • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Tư vấn nhượng quyền thương mại tại Nghệ An
                                        Tư vấn nhượng quyền thương mại tại Nghệ An

Liên hệ ngay với Tư vấn Blue để  được tư vấn trực tiếp miễn phí.

Thảo luận

Thảo luận

Your email address will not be published.


*