Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Nghệ An

Chia sẻ

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty thì phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm thay đổi. Việc thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Nghệ An được thực hiện như sau:

Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Nghệ An
                    Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Nghệ An

Bước thứ nhất : Chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật phải gửi thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Thông báo bao gồm những nội dung cơ bản sau:

  • Tên doanh nghiệp;
  • Mã số doanh nghiệp;
  • Thông tin người đại diện theo pháp luật cũ;
  • Thông tin người đại diện theo pháp luật mới;
  • Họ tên, chữ ký của người có thẩm quyền ký.

Gửi kèm theo hồ sơ bao gồm:

  • Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp của:

+ Chủ sở hữu đối với công ty tnhh một thành viên;

+ Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên;

+ Hội đồng quản trị nếu không thay đổi chức danh của người đại diện, của Đại hội đồng cổ đông nếu thay đổi chức danh người đại diện và làm thay đổi điều lệ công ty đối với công ty cổ phần;

  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  • Giấy đề nghị đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Bước thứ hai: Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ và giao biên nhận. Trường hợp hồ sơ cần phải sửa đổi bổ sung thì yêu cầu sửa đổi bổ sung theo quy định.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra và xử lý hồ sơ.

Bước thứ ba: Nhận kết quả.

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nếu hồ sơ hợp lệ;
  • Thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ cần sửa đổi bổ sung.
Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Nghệ An
                            Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Nghệ An

Mọi thắc mắc về thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty hãy liên hệ với Tư vấn Blue để được giải đáp.

Thảo luận

Thảo luận

Your email address will not be published.


*