Một số quy định pháp luật về Công ty cổ phần tại Nghệ An

Chia sẻ

        Hiện nay, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được nhiều người quan tâm, lên ý tưởng để thành lập. Sau đây, luật Blue sẽ giới thiệu tới quý khách hàng một số quy định pháp luật về công ty Cổ phần tại Nghệ An như sau.

Một số quy định pháp luật về Công ty cổ phần tại Nghệ An
               Một số quy định pháp luật về Công ty cổ phần tại Nghệ An

   Công ty cổ phần là một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu.

   Điều 110 luật Doanh nghiệp 1024 quy định về Công ty cổ phần như sau:

Điều 110. Công ty cổ phần

  1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.”

   Như vậy, Chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu, còn công ty trách nhiệm hữu hạn thì không có điều này (Chỉ có công ty cổ phần mới được giao dịch trên sàn chứng khoán, còn công ty trách nhiệm hữu hạn thì không). Như vậy, cổ phiếu chính là một bằng chứng xác nhận quyền sở hữu của một cổ đông đối với một Công ty Cổ phần và cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu. Công ty cổ phần là một trong loại hình công ty căn bản tồn tại trên thị trường và nhất là để niêm yết trên thị trường chứng khoán.

  Hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại Nghệ An bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu);
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách cổ đông sáng lập;
  • Giấy đề nghị công bố bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh;
  • Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ hợp lệ của người đại diện và các cổ đông sáng lập.

  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An

Thời gian giải quyết: 03-05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Một số quy định pháp luật về Công ty cổ phần tại Nghệ An
                        Một số quy định pháp luật về Công ty cổ phần tại Nghệ An

Liên hệ ngay tới luật Blue để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tốt nhất tại Nghệ An. Trân trọng./

Thảo luận

Thảo luận

Your email address will not be published.


*