Hồ sơ thay đổi thành viên công ty TNHH tại Nghệ An

Chia sẻ

    Thành viên công ty TNHH là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty TNHH. Thành viên công ty TNHH có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình cho các thành viên khác của công ty hoặc cho người khác đúng quy định của pháp luật. Trừ trường hợp hạn chế mua lại phần vốn góp quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014 và trường hợp cho tặng, thanh toán các khoản nợ được quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 54 của Luật Doanh nghiệp 2014, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo thủ tục quy định dưới đây:

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty TNHH tại Nghệ An
                         Hồ sơ thay đổi thành viên công ty TNHH tại Nghệ An
 • Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
 • Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại của công ty cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

  Có 3 trường hợp xảy ra khi thay đổi thành viên công ty TNHH:

     Thứ nhất: Thay đổi thành viên công ty dẫn đến tăng phần vốn góp.

Khi tiếp nhận thêm thành viên mới sẽ đồng thời tiếp nhận thêm phần vốn góp mà họ góp vốn vào công ty. Điều này làm tăng số vốn điều lệ của công ty TNHH. Hồ sơ thay đổi thành viên công ty dẫn đến tăng phần vốn góp như sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên;
 • Giấy chứng nhận đăng ký phần vốn góp của các thành viên mới;
 • Bản sao chứng thực cá nhân của các thành viên mới.

Thứ hai: Thay đổi thành viên công ty nhưng vẫn giữ nguyên vốn điều lệ

Thành viên công ty thay đổi nhưng vốn điều lệ không thay đổi, đó là trường hợp thành viên cũ chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên mới. Điều này dẫn đến việc thay đổi thành viên mà không thay đổi vốn điều lệ. Hồ sơ thay đổi bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp;
 • Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;
 • Bản sao chứng thực cá nhân của thành viên mới.

Thứ ba: Thay đổi thành viên công ty dẫn đến việc giảm vốn điều lệ.

Nếu thành viên công ty rút vốn ra khỏi công ty thì công ty phải làm thủ tục trả lại phần vốn góp đó cho thành viên đó. Ngoài ra khi làm hồ sơ thay đổi thành viên phải bổ sung thêm xác nhận thuế trong vòng 2 năm gần nhất.

Hồ sơ thay đổi bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên;
 • Văn bản trả lạp phần vốn góp;
 • Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An.

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty TNHH tại Nghệ An
                                          Hồ sơ thay đổi thành viên công ty TNHH tại Nghệ An

Liên hệ ngay tới luật Blue để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tốt nhất tại Nghệ An. Trân trọng./

Thảo luận

Thảo luận

Your email address will not be published.


*