Thủ tục đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Nghệ An

Chia sẻ

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là quan trọng đối với doanh nghiệp, nhằm đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, thương hiệu của doanh nghiệp.

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức khác nhau, mỗi hàng hóa, dịch vụ đều phải đăng ký nhãn hiệu, có thể là từ ngữ, hình ảnh hay cả hai kết hợp với màu sắc để trở thành nhãn hiệu độc quyền.

Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục đăng ký để xác lập quyền sở hữu và bảo hộ đối với các dấu hiệu nhận biết của sản phẩm/dịch vụ

Chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu:

Điều 87 Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định:

“1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

  1. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có
  2. Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.”

Thời gian đăng ký nhãn hiệu độc quyền:

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký một nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 13-15 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm. Theo quy định, quy trình thẩm định đơn nhãn hiệu trải qua các giai đoạn sau:
(i) Thẩm định hình thức (1-2 tháng),
(ii) Công bố Đơn trên Công báo (2 tháng);
(iii) Thẩm định nội dung (9-12 tháng);
(iiii) Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng).

Hồ sơ nộp đơn đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu bao gồm:

+ Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký.
+ Danh mục sản phẩm cần đăng ký (Liệt kê sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký).
+ Tên và địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (nếu đăng ký dưới tên Công ty thì tên/ địa chỉ của Công ty phải trùng khớp với Giấy đăng ký kinh doanh)
+ Giấy ủy quyền (Cung cấp sau khi nhận được yêu cầu).

Nếu Quý khách hàng có khó khăn, vướng mắc về vấn đề đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Nghệ An, hãy liên hệ tới Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Nghệ An để được giải đáp, tư vấn miễn phí.

Trân trọng./

Thảo luận

Thảo luận

Your email address will not be published.


*