Sở hữu trí tuệ

Đăng ký mã số, mã vạch tại Nghệ An

03/07/2018 admin 0

Đăng ký mã số mã vạch là thủ tục cần thiết để các doanh nghiệp có đủ điều kiện phân phối hàng hóa vào các hệ thống siêu thị hay xuất khẩu. Là mã số để giúp doanh nghiệp tự quản lý sản phẩm [Chi tiết]