Dịch vụ kế toán

Dịch vụ quyết toán thuế tại Nghệ An

11/09/2018 DungHT 0

Doanh nghiệp bạn nhận được thông báo quyết toán thuế của cục thuế, trong doanh nghiệp của bạn liệu có còn tồn đọng những sai phạm dẫn đến phải nộp phạt hay không? Hệ thống sổ sách của bạn đã đúng và đủ chưa? [Chi tiết]