Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH tại Nghệ An

Chia sẻ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

 

Giảm vốn điều lệ là việc công ty thay đổi vốn điều lệ theo hướng giảm vốn điều lệ trong quá trình hoạt động. Việc giảm vốn điều lệ phải tuân thủ điều kiện, thủ tục nhất định mới được giảm vốn điều lệ.

Đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên, việc giảm vốn điều lệ được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể:

“3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

 1. a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
 2. b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;
 3. c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.
 4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 5. a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 6. b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;
 7. c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;
 8. d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

Như vậy, công ty sẽ được giảm vốn điều lệ khi đáp ứng được hai điều kiện sau:

 • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục được hơn 02 năm kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác nhau khi đã hoàn tất trả vốn cho các thành viên.

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty TNHH tại Nghệ An bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu quy định)
 • Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ của Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty
 • Biên bản họp về việc thay đổi vốn điều lệ của Hội đồng thành viên công ty
 • Bản báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm có quyết định giảm vốn điều lệ
 • Tờ khai thông tin của người nộp hồ sơ
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Trình tự thủ tục giảm vốn điều lệ

 • Doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ giảm vốn điều lệ đầy đủ theo quy định
 • Nộp hồ sơ tại bộ phận một của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nếu Quý khách hàng muốn tiết kiệm thời gian, tiền bạc, hãy liên hệ với chúng tôi. Luật Blue sẽ đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí cho Quý khách hàng.

Thảo luận

Thảo luận

Your email address will not be published.


*