Đăng ký kinh doanh

Thay đổi tên công ty tại Nghệ An

21/06/2018 admin 0

    Tên công ty là tên gọi tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh dùng để phân biệt với các chủ thể kinh doanh khác trên phạm vi toàn quốc. Tên công ty được gắn tại trụ sở, được in trên [Chi tiết]