Chữ ký số giá rẻ tại Nghệ An

16/07/2018 admin 0

   “Chữ  ký số” là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng theo đó người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khoá công [Chi tiết]